Disclaimer

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoor met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

 

Gebruik van de website www.velapet.com

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie.
Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.
Hoewel Velapet zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden
van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kunnen wij niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de aangeboden informatie.
Velapet garandeert niet dat de website foutloos of ononderbroken zal functioneren. Velapet wijst iedere aansprakelijkheid ten aanzien van de juistheid, volledigheid, actualiteit van de aangeboden informatie op deze website van de hand.

 

Informatie van derden

Op de website van Velapet staan links naar websites van derden, wij aanvaarden geen aansprakelijkheid en geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, het gebruik of beschikbaarheid van websites van derden.
Het gebruik van dergelijke links is voor eigen risico.

De informatie op dergelijke websites is door Velapet niet nader beoordeeld op juistheid, redelijkheid, actualiteit of volledigheid.

 

Informatie gebruiken

Het is niet toegestaan informatie op deze website over te kopiëren, te downloaden

of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Velapet.
U mag informatie op de website wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.

 

Wijzigingen

Wij hebben het recht de aangeboden informaie, met inbegrip van deze disclaimer, te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

 

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondisiment van Velapet.