Privacyverklaring en Cookiebeleid

General Data Protection Regulation - Algemene Verordening Gegevensbescherming

 

Om een account aan te maken of om een bestelling te plaatsen worden er bij het invullen van het betreffende formulier relevante persoonlijke gegevens gevraagd voor onze administratie. Deze gegevens zullen enkel worden gebruikt voor het correct verwerken, factureren en verzenden van bestellingen.

 

Deze gegevens zullen voor geen enkel ander doeleind worden gebruikt en altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

U heeft altijd het recht tot toegang en inzage van de gegevens, het recht van verbetering of verwijdering. Velapet is, behoudens andersluidend wettelijk voorschrift en/of een rechterlijk bevel, verplicht de persoonsgegevens als vertrouwelijk te behandelen en strikt geheim te houden.